TRANG CHỦ > TIN TỨC >Hội nhập kinh tế quốc tế > Tin Tức
Ngày 15/7/2021, trong khuôn khổ đàm phán về trợ cấp thủy sản, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã triển khai Hội nghị trực tuyến cấp Bộ trưởng với sự tham dự của 104 Bộ trưởng và Trưởng đoàn đại diện cho 128 thành viên WTO.