TRANG CHỦ > TIN TỨC >Hội nhập kinh tế quốc tế > Tin Tức
Diễn đàn kinh tế Mekong Connect là mô hình liên kết tự nguyện giữa 4 tỉnh An Giang - Bến Tre - Cần Thơ - Đồng Tháp (ABCD Mekong) và sự gắn bó mật thiết của Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (VNCLC), cùng Câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu với một mục tiêu là "Liên kết cùng phát triển".