TRANG CHỦ > TIN TỨC >Hội nhập kinh tế quốc tế > Tin Tức
Với 100% đại biểu có mặt tán thành, sáng 8/6/2020, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn EVFTA và EVIPA. Nghị quyết quyết nghị: Phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu được ký ngày 30/6/2019 tại Hà Nội, Việt Nam.