Trang chủ
 

Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nông nghiệp và PTNT” cho ông Arie Veldhuizen - tham tán nông nghiệp Hà Lan tại Việt Nam

Thay mặt Bộ Nông nghiệp và PTNT, thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và PTNT” cho ông Arie Veldhuizen - tham tán nông nghiệp Hà Lan tại Việt Nam với những thành tích nổi bật của ông trong nhiệm kỳ 4 năm vừa qua. Đây là phần thường cao quy nhất của ngành nông nghiệp dành tặng cho những cá nhân đã có những thành tích, công lao đóng góp phát triển sự nghiệp nông nghiệp và PTNT Việt Nam.


Hội nhập kinh tế quốc tế

Việc hợp tác ứng dụng công nghệ mới cũng như các phương thức quản trị chuỗi giá trị tiên tiến của Nhật Bản trong sản xuất nông nghiệp của Việt Nam ngày một rộng mở. Đó là nội dung chính của Hội thảo “Ứng dụng công nghệ mới phát triển chuỗi giá trị nông sản Việt Nam – Nhật Bản”, do Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Công ty Raycean Việt Nam tổ chức 29/5/2018 tại Hà Nội.

Tái cơ cấu ngành

Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình đối tác công tư (PPP) tại Việt Nam mang tính dài hạn và việc xây dựng Luật về PPP của Việt Nam nhận được sự ủng hộ, cam kết hỗ trợ, đồng hành mạnh mẽ của các đối tác phát triển. Những nỗ lực này khi được hiện thực hóa sẽ mở ra cơ hội rõ ràng hơn trong thu hút đầu tư tư nhân, đặc biệt là từ nhà đầu tư quốc tế, vào phát triển kết cấu hạ tầng tại Việt Nam theo hình thức PPP một cách đúng nghĩa, bài bản và hài hòa lợi ích.

Nông thôn mới

Biến đổi khí hậu

An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật

Chính sách mới ban hành về nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 05/2018

Ngày ban hành

Nội dung

Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN

23/5/2018

Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 

21/5/2018

Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

19/05/2018

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTW khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lược và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

 

Xem tiếp ...


Bản tin

Tóm lược chính sách

Tài liệu khác