Trang chủ
 

Lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong nông nghiệp

Thông tư số 14/2017/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 05/07/2017.


Hội nhập kinh tế quốc tế

Chủ đề của Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23 là “Chủ nghĩa toàn cầu hóa giữa ngã tư đường - Bước đi tiếp theo của châu Á” với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao và chính khách nhiều nước châu Á cũng như các tập đoàn lớn trên thế giới.

Tái cơ cấu ngành

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 05/6/2017 phê duyệt bổ sung 3 sản phẩm là tôm nước lợ (gồm tôm sú, tôm thẻ chân trắng); cà phê Việt Nam chất lượng cao; Sâm Việt Nam vào danh mục sản phẩm quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2017 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.

Nông thôn mới

Biến đổi khí hậu

An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật

Chính sách mới ban hành về nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 6/2017

Ngày ban hành

Nội dung

Ban Chấp hành Trung ương Đảng

03/06/2017

 Nghị quyết 11-NQ/TW về việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

03/06/2017

Nghị quyết 10-NQ/TW về việc phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Xem tiếp ...


Bản tin

Tóm lược chính sách

Tài liệu khác