Trang chủ
 

Hội nghị toàn thể ISG 2017: “Tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu: An toàn thực phẩm và liên kết tiêu thụ nông sản”.

Bộ Nông nghiệp và PTNT thông qua Chương trình Hỗ trợ Quốc tế (ISG) tổ chức Hội nghị toàn thể ISG 2017 với chủ đề: “Tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu: An toàn thực phẩm và liên kết tiêu thụ nông sản” ngày 11/12/2017. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Nienke Trooster và Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Ousmane Dione chủ trì hội nghị. Hơn 200 đại biểu đại diện cho các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, tập đoàn đa quốc gia và các cơ quan, ban ngành Chính phủ, Viện nghiên cứu, Trường đại học, các chuyên gia nông nghiệp trong nước và quốc tế, các cơ quan truyền thông tham dự.


Hội nhập kinh tế quốc tế

Tái cơ cấu ngành


Nông thôn mới

Biến đổi khí hậu

An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật

Chính sách mới ban hành về nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 11/2017

Ngày ban hành

Nội dung

Thủ tướng Chính phủ

16/11/2017

Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020

15/11/2017

Quyết định 1813/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 05 năm 2016-2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

14/11/2017

Công văn 1754/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

13/11/2017

Quyết định 1785/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng.

 

Xem tiếp ...


Bản tin

Tóm lược chính sách

Tài liệu khác