Trang chủ
 

Thông báo tiếp nhận thông tin quan tâm làm thành viên Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA

(Ngày 23/10/2020)

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn tại Nghị quyết số 102/2020/QH14 ngày 08 tháng 6 năm 2020 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.


Hội nhập kinh tế quốc tế

Tái cơ cấu ngành


Nông thôn mới

Biến đổi khí hậu

An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật

Chính sách mới ban hành về nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 9/2020

Ngày ban hành

Nội dung

Thủ tướng Chính phủ

24/9/2020

Quyết định số 29/2020/QĐ-TTg Về việc thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

24/9/2020

Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg Ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

21/9/2020

Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg  Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

14/9/2020

Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

 

Xem tiếp ...


Bản tin

Tóm lược chính sách

Tài liệu khácLiên kết
Lượt truy cập
984,680 lượt
Đối tác và mạng lưới ISG