Trang chủ
 

Chính phủ công bố ngân sách hỗ trợ dịch tả heo châu Phi

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP (ngày 18/6/2019) về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019.


Hội nhập kinh tế quốc tế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 734/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đối với Việt Nam, Hiệp định CPTPP có hiệu lực từ ngày 14 tháng 01 năm 2019.

Tái cơ cấu ngành

Để phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, cần có kế hoạch dài hạn với sự cam kết tham gia cả 2 phía công - tư trong các dự án đầu tư vào nông nghiệp, cần chú trọng đến các cơ chế, chính sách tăng tính kết nối của các doanh nghiệp trong nước cũng như sự phối hợp các Bộ, ngành liên quan trong hỗ trợ các hoạt động PPP… là các nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị "Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam và đối thoại công - tư".

Nông thôn mới

Biến đổi khí hậu

An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật

Chính sách mới ban hành về nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 5/2019

Ngày ban hành

Nội dung

Thủ tướng Chính phủ

24/5/2019

Quyết định 629/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020

20/5/2019

Quyết định 596/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

20/5/2019

Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững

17/5/2019

Quyết định 588/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025

13/5/2019

Quyết định 547/QĐ-TTg về việc xuất cấp hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bạc Liêu phòng, chống dịch bệnh thủy sản

 

Xem tiếp ...


Bản tin

Tóm lược chính sách

Tài liệu khácLiên kết
Lượt truy cập
363,449 lượt
Đối tác và mạng lưới ISG