Trang chủ
 

Thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối nông sản tại các tỉnh phía Nam

(Ngày 19/07/2021)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc thành lập “Tổ công tác đặc biệt” phòng chống dịch COVID-19, ngày 18/7/2021, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT đã ký Quyết định số 3149/QĐ-BNN-VP thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía Nam trong điều kiện dịch COVID-19. Thứ trưởng Trần Thanh Nam là Tổ trưởng Tổ công tác sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và điều hành hoạt động của Tổ công tác.


Hội nhập kinh tế quốc tế

Tái cơ cấu ngành


Nông thôn mới

Biến đổi khí hậu

An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật

Chính sách mới ban hành về nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 6/2021

Ngày ban hành

Nội dung

Thủ tướng Chính phủ

03/6/2021

Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg Ban hành Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai

Chính phủ

21/6/2021

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

10/6/2021

Nghị định số 58/2021/NĐ-CP Quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

08/6/2021

Nghị quyết số 58/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021

 

Xem tiếp ...


Bản tin

Tóm lược chính sách

Tài liệu khácLiên kết
Lượt truy cập
1,407,498 lượt
Đối tác và mạng lưới ISG