TRANG CHỦ > VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Tháng: Năm:

Chính sách mới ban hành về nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 4/2019

Ngày ban hành

Nội dung

Thủ tướng Chính phủ

24/5/2019

Quyết định 629/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020

20/5/2019

Quyết định 596/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

20/5/2019

Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững

17/5/2019

Quyết định 588/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025

13/5/2019

Quyết định 547/QĐ-TTg về việc xuất cấp hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bạc Liêu phòng, chống dịch bệnh thủy sản

Chính phủ

16/5/2019

Nghị định 42/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Văn phòng Chính phủ

20/5/2019

Công văn 4291/VPCP-NN về việc tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi

17/5/2019

Thông báo 192/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

16/5/2019

Công văn 4115/VPCP-NN về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu "Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư" năm 2018

04/5/2019

Thông báo 175/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp bàn về công tác tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới năm 2018, Công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2018 của các chương trình mục tiêu quốc gia và Phát động cuộc thi báo chí "Phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững dành cho các nhà báo ASEAN"

02/5/2019

Công văn 3556/VPCP-NN về việc tiếp tục triển khai kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất

02/5/2019

Công văn 3483/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác hải sản IUU)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

21/5/2019

Quyết định 1821/QĐ-BNN-CN về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

17/5/2019

Công văn 3438/BNN-TCTS về việc tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ tại Việt Nam

16/5/2019

Chỉ thị 3402/CT-BNN-TY về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật

04/5/2019

Quyết định 1511/QĐ-BNN-KTHT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/04/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn

02/5/2019

Thông tư 05/2019/TT-BNNPTNT về việc quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

       

 

 


Liên kết
Lượt truy cập
363,433 lượt
Đối tác và mạng lưới ISG