TRANG CHỦ > TIN TỨC >Tái cơ cấu ngành > Tin Tức
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự hợp tác của PepsiCo Việt Nam với Bộ Nông nghiệp &PTNT, cụ thể là việc tham gia vào “Nhóm công tác đối tác công-tư về rau quả” từ năm 2010. Qua đó, tạo ra một chuỗi cung ứng bền vững trên nền tảng hợp tác và thúc đẩy phát triển thương mại, mở ra cơ hội nâng cao đời sống cho hàng trăm hộ nông dân và phát triển cộng đồng địa phương, góp phần phát triển bền vững trong canh tác nông nghiệp tại Việt Nam.