TRANG CHỦ > TIN TỨC >Tái cơ cấu ngành > Tin Tức
Nhằm thúc đẩy hợp tác công tư (PPP) trong nông nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm và sáng kiến trong liên kết chuỗi, phát triển bền vững ngành hàng cà phê, ngày 4/12/2018, tại Tp. Hồ Chí Minh, Ban điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam (VCCB) tổ chức hội thảo "Hợp tác công tư phát triển bền vững ngành hàng cà phê Việt Nam 2018".