Chi tiếtHội nghị toàn thể ISG 2018: Phát triển Nông nghiệp - Dinh dưỡng Bền vững: Hành động của Việt Nam để không còn nạn đói đến 2025

11/26/2018 1:57:40 PM Label

Mục tiêu Hội nghị:(i) Chia sẻ Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 và kế hoạch triển khai thực hiện chương trình với các đối tác quốc tế, các cơ quan, ban ngành có liên quan; (ii) Trao đổi về những giải pháp và kêu gọi các bên tham gia cùng hợp tác, hỗ trợ triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình.

Thời gian: 8h00-12h00 ngày 29/11/2018 (chương trình đính kèm).

Địa điểm: Khách sạn Pullman Ha Noi, 61 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.

Đồng Chủ trì:Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Trưởng đại diện FAO Việt Nam.

Đây là hội nghị đối thoại thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT với các đối tác quốc tế, các cơ quan liên quan nhằm tăng cường hợp tác và hỗ trợ để thực hiện có hiệu quả các Chương trình của Chính phủ. Vì vậy, rất mong Quý cơ quan bố trí tham dự theo đúng thành phần để Hội nghị đạt kết qủa. Xin vui lòng thông báo sự tham gia cho Ban thư ký ISG, Bộ Nông nghiệp trước ngày 26/11/2018 theo địa chỉ: emailisgmard@mard.gov.vn; Tel: (84-4) 37711736;0912177076 (Chị Dung)hoặc 0904552755  (Chị Giang).

 

            Bộ Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời./.

 

Label