TRANG CHỦ > Tin Tức > BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU > Nghị quyết đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiệp và phát triên nông thôn giai đoạn 2015 – 2020

Nghị quyết đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiệp và phát triên nông thôn giai đoạn 2015 – 2020

Ngày đăng tin: 13/06/2016,10:14:57

Nghị quyết chỉ đạo tập trung thực hiện theo 3 định hướng, đó là:

- Chủ động tham gia các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế quan trọng, mang tính chiến lược của khu vực và thế giới, tăng cường tiếp cận các thị trường nông sản quan trọng

- Ưu tiên tăng cường hợp tác với các đối tác lớn về sản xuất, kinh doanh nông nghiệp.

- Hội nhập trên cơ sở tuân thủ và phát huy mặt tốt của cơ chế thị trường, đồng thời thể hiện ưu thế và khắc phục điểm yếu của nền sản xuất nông nghiệp Việt Nam, khai thác thế mạnh của đối tác, chủ động đề phòng các tác động tiêu cực có thể xẩy ra, trên cơ sở công bằng, các bên cùng có lợi và bền vững.

Nghị quyết đưa ra 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

1.      Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hội nhập, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật

2.      Nghiên cứu, đánh giá, dự báo tác động hội nhập

3.      Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm

4.      Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và tăng cường vai trò của Hiệp hội ngành hàng

5.      Cải cách thể chế, bộ máy quản lý Nhà nước và tăng cường năng lực hội nhập của bộ máy quản lý Nhà nước

6.      Điều chỉnh cơ chế chính sách

Nghị quyết này được phổ biến đến các chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nông nghiệp và PTNT.

(Toàn văn Nghị quyết 1290  NQ/BCS ngày 18/11/2015 trên trang http://www.isgmard.org.vn)

ISGMARD


Liên kết
Lượt truy cập
1,407,493 lượt
Đối tác và mạng lưới ISG