TRANG CHỦ > TIN TỨC >An toàn thực phẩm > Tin Tức
Theo luân phiên và được phép của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Bộ Nông nghiệp &PTNT đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN (AMAF) trong nhiệm kỳ 2018 – 2019. Trong nhiệm kỳ Chủ tịch AMAF, Bộ đã phối hợp với Ban thư ký ASEAN triển khai nhiều hoạt động hợp tác ASEAN tại Việt Nam. Trong khuôn khổ đó, Bộ Nông nghiệp &PTNT phối hợp với Ban thư ký ASEAN tổ chức khóa đào tạo cho các nước thành viên ASEAN “Tăng cường an toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị”.