TRANG CHỦ > HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

WB chỉ ra bốn lĩnh vực ưu tiên giúp Việt Nam trở thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045

(Ngày đăng tin: 28/05/2020,08:49:07)Lễ ra mắt trực tuyến báo cáo "Việt Nam năng động - Tạo nền tảng cho nền kinh tế thu nhập cao", sáng 27/5/2020 tại WB

 

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam - ông Ousmane Dione, cho rằng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển, nhưng đất nước đang ở một ngã ba đường, khi các động lực tăng trưởng truyền thống dần suy yếu. "Để đạt mục tiêu trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045, tăng trưởng năng suất phải là giữ vị trí then chốt trong mô hình phát triển kinh tế thập kỉ tới, nói cách khác, Việt Nam cần có quyết sách để không chỉ phát triển nhanh hơn mà còn chất lượng hơn", ông Ousmane Dione nhận định.

Ông Ousmane Dione chỉ ra, để tiếp tục tăng trưởng trong một môi trường có nhiều biến động, nhất là sau đại dịch Covid-19 với nhiều tình huống khó đoán, Việt Nam cần tập trung củng cố các tài sản sản xuất, trong đó ưu tiên bốn lĩnh vực.

  • Thứ nhất, các doanh nghiệp phải thực sự năng động, khuyến khích cạnh tranh và tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ dàng gia nhập và rời thị trường, để đảm bảo nguồn lực được đưa đến những công ty sáng tạo và hiệu quả nhất.

Điều này chỉ có thể xảy ra trong một môi trường kinh doanh thuận lợi, doanh nghiệp được đảm bảo khả năng tiếp cận tài chính, quy định pháp lí minh bạch và được pháp luật bảo vệ.

  • Thứ hai, cơ sở hạ tầng phải hiệu quả. Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam đã xây dựng rất nhiều công trình cơ sở hạ tầng, nhưng Chính phủ cần nâng cao hiệu quả và tính bền vững của dịch vụ hạ tầng, đặc biệt trong việc huy động tài chính, vận hành và bảo trì.
  • Thứ ba, lao động có tay nghề cao và cơ hội cho tất cả mọi người. Theo đó, Việt Nam có thứ hạng cao về giáo dục phổ thông, nhưng một mô hình tăng trưởng dựa vào năng suất cần nâng cao chất lượng giáo dục đại học và các chương trình đào tạo kĩ thuật và dạy nghề. 

Cần trao nhiều cơ hội hơn nữa cho những người đang đối mặt với các rào cản gia nhập thị trường lao động, trong đó có người dân tộc thiểu số, để thúc đẩy công bằng xã hội và tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dân số già hoá và lực lượng lao động giảm.

  • Cuối cùng, các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam khuyến nghị Chính phủ cần tập trung vào một nền kinh tế xanh, như quản lí hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên không tái tạo như đất, rừng và nước; kiểm soát ô nhiễm, giảm thiểu và thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.