TRANG CHỦ > Tin tổng hợp

Bộ Công Thương đề xuất 5 nhóm nội dung, giải pháp phát triển thị trường

(Ngày đăng tin: 14/05/2020,11:15:48)Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh

 

Tại hội nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị với doanh nghiệp “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế”, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đề xuất 5 nhóm nội dung, giải pháp về công tác tháo gỡ khó khăn cho phát triển thị trường nhằm bảo đảm nguồn cung cho sản xuất trong nước và đầu ra cho sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Năm nhóm nội dung được Bộ Công thương đưa ra nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cụ thể:

  1. Bộ Công thương sẽ tiếp tục chủ động phối hợp các Bộ, ngành và các Hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp để rà soát đánh giá thực trạng, cũng như khả năng thẩm thấu các gói hỗ trợ và các chính sách, cơ chế của Chính phủ để đánh giá mức độ, yêu cầu và hiệu quả của điều hành Chính phủ trong thời gian tới.
  2. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục hỗ trợ cụ thể hơn cho doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đẩy nhanh và quyết liệt hơn nữa cắt giảm điều kiện kinh doanh, hoàn thiện hệ thống pháp luật để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong cơ hội tiếp cận thị trường cũng như hoạt động đầu tư sản xuất. Đặc biệt trong đó là các dịch vụ công trực tuyến sẽ tiếp tục được đưa lên cấp độ 3 và cấp độ 4 ngay trong năm 2020.
  3. Đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, coi đây là nền tảng quan trọng để tạo thuận lợi, hỗ trợ cho phát triển kinh tế năm 2020.

Có 4 nhiệm vụ cần triển khai:

  • Khơi thông thị trường thông qua thương mại điện tử và hạ tầng thương mại;
  • Rà soát cùng địa phương để tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp hạ tầng thương mại, tạo kích cầu lớn hơn, tạo động lực lớn hơn cho tăng trưởng phục vụ phát triển thị trường trong nước;
  • Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại hiệu quả hơn nữa bằng việc tập trung quyết liệt cho những địa bàn, mặt hàng đang là điểm nóng. Về điểm này, rất cần địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và Bộ Công Thương để có những biện pháp và cơ chế đấu tranh hữu hiệu hơn nữa với hệ thống buôn lậu đang rất tinh vi và ngày càng xảo quyệt, phức tạp;
  • Phát triển thông qua gói kích cầu tập trung cho một số ngành hàng có nhu cầu và tiềm năng phát triển, đặc biệt gắn với đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục làm việc với Ngân hàng Nhà nước và các Hiệp hội ngành hàng xây dựng các gói chính sách để báo cáo Thủ tướng.
  1. Thị trường ngoài nước cũng được đặc biệt quan tâm trong nửa cuối năm 2020, như là một điểm nhấn tạo nên sức bật cho kinh tế của Việt Nam và cho thương mại, trong đó có thị trường Hoa Kỳ, Châu Âu, Trung Quốc, Đông Bắc Á, ASEAN… sẽ là những thị trường trọng điểm cần có những khung khổ tổng thể để thực hiện phát triển nửa cuối năm 2020. Bộ Công Thương cũng đang xây dựng các Đề án cụ thể phát triển cho từng khu vực, thị trường, ngành hàng ngay khi Covid-19 được kiểm soát và khống chế thành công trên toàn thế giới. Theo Bộ trưởng, chúng ta sẽ chủ động triển khai với sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước.
  • Nhiệm vụ này tập trung 4 nội dung: mở cửa thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại; gắn kết với chuỗi cung ứng thị trường ngoài nước; các hoạt động phòng vệ thương mại, bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp trong các vụ kiện tranh chấp cũng như phát triển bền vững tại thị trường này.
  1. Tái cơ cấu chuỗi cung ứng là cơ hội đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Thông qua các khung khổ hợp tác quốc tế cũng như những chủ trương, điều hành của Đảng, Chính phủ, chúng ta sẽ tập trung khai thác các Hiệp định thương mại tự do, các khung khổ hợp tác để xây dựng các chuỗi cung ứng mới thông qua các hoạt động đầu tư, thu hút đầu tư, liên kết đầu tư với các đối tác lớn trong hàng loạt các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến chế tạo, từ đó tạo ra vị thế mới của chúng ta trong các chuỗi cung ứng này.

Theo Bộ trưởng, cần tiếp tục khai thác lợi thế từ các Hiệp định với EU, CPTPP, RCEP (dự kiến hoàn tất và ký kết cuối năm nay) để tiếp tục hoàn thiện các khung khổ hợp tác với các chuỗi cung ứng này, với các đối tác trong khu vực và trên thế giới; tiếp tục hoàn thiện các khung khổ chính sách thúc đẩy các cơ chế liên kết trong chuỗi cung ứng và tạo ra chuỗi cung ứng cả trong nước và quốc tế; Triển khai thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về công nghiệp, Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về năng lượng, Nghị định 111 về công nghiệp hỗ trợ… Tất cả những nội dung này sẽ tạo nền tảng để chúng ta có chính sách và cơ chế cụ thể để thực hiện các chuỗi cung ứng này.