TRANG CHỦ > AN TOÀN THỰC PHẨM

Quản lý các cơ sở chế biến thực phẩm và giết mổ

(Ngày đăng tin: 23/07/2018,09:57:41) 

Sáng kiến “Quản lý các cơ sở chế biến thực phẩm và giết mổ, đào tạo và trao đổi kỹ năng” (MATES) do Hiệp hội Thịt và Gia súc Australia và Chương trình Australia cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skill) xây dựng, nhằm giúp các nhà quản lý và công nhân làm việc tại các cơ sở chế biến thực phẩm và giết mổ thực hiện quy trình xử lý gia súc và giết mổ đảm bảo tiêu chuẩn của Australia và cung cấp thịt bò chất lượng cao cho người tiêu dùng Việt Nam.

Hoạt động này còn bổ trợ cho các hoạt động khác trong khuôn khổ Chương trình hợp tác “Gia tăng giá trị thịt để ổn định thị trường thịt bò Australia ở Việt Nam” giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phối hợp Hiệp hội Thịt và Gia súc Australia từ tháng 5/2017 đến tháng 7/2019. 

Ông Michael Sadlon, Giám đốc Chương trình Au4Skills cho biết, Au4Skills là chương trình hướng đến mục tiêu giúp Việt Nam tiếp cận và sử dụng nguồn nhân lực có trình độ và kỹ năng, góp phần vào sự phát triển kinh tế và xã hội bền vững.

Ngoài ra, thông qua xây dựng các mạng lưới kết nối và chuyển giao công nghệ trong ngành chế biến thịt bò của Việt Nam, những đơn vị quản lý và doanh nghiệp các cơ sở chế biến thực phẩm và giết mổ nắm được quy trình liên quan đến giết mổ, chế biến; tuân thủ an toàn thực phẩm và tăng giá trị sản phẩm thịt. 

Cụ thể, khóa học ngắn hạn về Quản lý các cơ sở chế biến thực phẩm và giết mổ do Chính phủ Australia tài trợ, các nhà quản lý cơ sở chế biến thực phẩm và giết mổ, trang trại chăn nuôi và kênh phân phối đã tham quan học tập tại Australia và Indonesia, để tìm hiểu về quy trình quản lý cơ sở chế biến thực phẩm và giết mổ, cũng như hoạt động của chuỗi giá trị ngành thịt tại Australia.

Trong khuôn khổ khóa học còn có các buổi gặp gỡ, giao lưu với các hệ thống siêu thị, nhà cung cấp thiết bị... nhằm nhận chuyển giao công nghệ và ứng dụng vào chuỗi giá trị thịt tại Việt Nam.