TRANG CHỦ > NÔNG THÔN MỚI

Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị bàn về tích tụ đất đai

(Ngày đăng tin: 06/06/2018,03:45:03)Tích tụ ruộng đất sản xuất lớn trong nông nghiệp

 

Thông tin được Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tiết lộ tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018, chuyên đề nông nghiệp ngày 5/6/2018. Theo đó, ngày 25 - 26/6/2018 tới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì hội nghị bàn giải pháp thúc đẩy tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng muốn làm tốt nông nghiệp phải làm tốt vấn đề xử lý nguồn thu đất. "Thay vì làm nông nghiệp nhỏ lẻ với từng hộ dân sẽ giao lại cho các doanh nghiệp bằng hình thức thuê tích tụ ruộng đất. Chỉ có giao cho doanh nghiệp mới thay đổi được cách làm nông nghiệp, cơ cấu lại lao động nông thôn và ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp", Bộ trưởng Dũng cho biết. Đây sẽ là chủ đề chính được thảo luận trong hội nghị tới đây.

Để chuẩn bị cho hội nghị này, từ tháng 4/2018, Thủ tướng đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung hội nghị.

Thứ nhất, Thủ tướng yêu cầu tập trung đánh giá thực trạng, nhu cầu thực tiễn, kinh nghiệm và sự cần thiết phải tích tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế-xã hội; xác định rõ các khó khăn, vướng mắc, các bất cập chủ yếu trong quá trình thực hiện tích tụ, tập trung đất đai.

Thứ hai, Thủ tướng yêu cầu phân tích, đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách hiện hành và thực tế việc triển khai tích tụ, tập trung đất đai của các địa phương đến các vấn đề kinh tế-xã hội, môi trường.

Thứ ba các Bộ cần đề xuất các giải pháp tháo gỡ về cơ chế, chính sách, cách thức tổ chức thực hiện... xác định các nhiệm vụ cần phải tiến hành, cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện, thẩm quyền và lộ trình thực hiện.