TRANG CHỦ > HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

4 lĩnh vực công nghệ được Chính phủ quyết định ưu tiên nghiên cứu, phát triển

(Ngày đăng tin: 21/12/2020,03:18:59) 

Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 2117/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 về việc ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bao gồm:

1.      Công nghệ số;

2.      Vật lý;

3.      Công nghệ sinh học;

4.       Năng lượng và môi trường

Danh mục 37 công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong 04 lĩnh vực bao gồm:

Thứ nhất, lĩnh vực công nghệ số (Digital technologies): Trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence); Internet vạn vật (Internet of Things); Công nghệ phân tích dữ liệu lớn (Big data analytics); Công nghệ chuỗi khối (Blockchain); Điện toán đám mây (Cloud computing), Điện toán lưới (Grid computing), Điện toán biên (Edge computing); Điện toán lượng tử (Quantum computing); …

Thứ hai, lĩnh vực vật lý (Physics): Robot tự hành (Autonomous Robots), Robot cộng tác (Collaborative robotics-Cobot), phương tiện bay không người lái (UAV), phương tiện tự hành dưới nước (AUV); Công nghệ chế tạo vật liệu nano (Nanomaterials), thiết bị nano (Nanodevices); Công nghệ ánh sáng và quang tử (Photonics and Light technologies); Công nghệ thiết kế, chế tạo vệ tinh nhỏ và siêu nhỏ (Micro and nano satellites);…

Thứ ba, lĩnh vực công nghệ sinh học (Biotechnologies): Sinh học tổng hợp (Synthetic biology); Công nghệ thần kinh (Neurotechnologies); Tế bào gốc (Stem cells); Công nghệ Enzyme (Enzyme technologies); Tin sinh học (Bioinformatics); Chip sinh học và cảm biến sinh học (Biochips and Biosensors); Y học tái tạo và kỹ thuật tạo mô (Regenerative medicine and tissue engineering);…

Thứ tư, lĩnh vực năng lượng và môi trường: Công nghệ chế tạo pin nhiên liệu (Fuel cells); công nghệ tổng hợp nhiên liệu sinh học tiên tiến (Advanced Biofuels); năng lượng Hydrogen (Hydrogen energy); quang điện (Photovoltaics); công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến (Advanced energy storage technologies); công nghệ tiên tiến trong thăm dò, thu hồi dầu và khí (Advanced oil and gas exploration and recovery); thu thập và lưu trữ các bon  (Carbon capture and storage); năng lượng vi mô (Power microgeneration); công nghệ tua bin gió tiên tiến (Advanced Wind turbine technologies); công nghệ năng lượng địa nhiệt (Geothermal energy), năng lượng đại dương và năng lượng sóng (Marine and Tidal power technologies); lưới điện thông minh (Smart grids).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức liên quan căn cứ Quyết định này và các quy định khác của pháp luật liên quan để định hướng, ưu tiên bố trí nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.