TRANG CHỦ > HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Thương hiệu quốc gia Việt Nam giá trị 247 tỷ USD

(Ngày đăng tin: 22/04/2020,10:04:28) 

Trong giai đoạn 3 năm qua, thứ hạng của thương hiệu quốc gia Việt Nam liên tục được cải thiện, tăng 8 bậc và nằm trong nhóm thương hiệu mạnh nhờ nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Chính phủ.

Nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu và hình ảnh Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, từ năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn ngày 20/4 hàng năm là “Ngày Thương hiệu Việt Nam” và giao cho Bộ Công Thương tổ chức lễ công bố các thương hiệu, sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia và ngày "Thương hiệu Việt Nam".

Bộ Công Thương cho biết, theo đánh giá của Brand Finance - Tổ chức tư vấn hàng đầu về định giá thương hiệu quốc gia, có trụ sở tại Vương quốc Anh và có văn phòng ở 20 quốc gia trên thế giới, trong bảng xếp hạng 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới năm 2019, thương hiệu quốc gia Việt Nam được định giá 247 tỷ USD (tăng 12 tỷ USD, 5,4% so với con số 235 tỷ USD năm 2018) và xếp hạng thứ 42.

Chương trình Thương hiệu quốc gia trong suốt giai đoạn từ khi Chính phủ ra quyết định thực hiện đến nay (năm 2003) đã đạt được nhiều kết quả hết sức tích cực. Đây là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh hiện nay khi phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, so với các nước thì Việt Nam mới bước đầu trong việc xây dựng thương hiệu quốc gia.