TRANG CHỦ > Tin Tức > BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU > World Bank hỗ trợ Chương trình Biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh của Việt Nam

World Bank hỗ trợ Chương trình Biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh của Việt Nam

Ngày đăng tin: 10/08/2016,01:46:15

bao gồm Chương trình Hỗ trợ Quản lý Kinh tế và Nâng cao khả năng cạnh tranh lần thứ ba; Dự án Hỗ trợ Chương trình Biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh lần thứ nhất và Khoản tài trợ bổ sung cho Dự án Cấp nước và Nước thải đô thị.

Các hành động chính sách trong Chương trình Hỗ trợ Quản lý Kinh tế và Nâng cao khả năng cạnh tranh lần thứ ba (khoảng 162 triệu USD, bao gồm 12 triệu USD vốn đồng tài trợ từ Chính phủ Canada và Chính phủ Thụy Sỹ) góp phần giúp Việt Nam hoàn thiện khuôn khổ thể chế và thực hiện cải cách trên các lĩnh vực trọng yếu là cải cách ngân hàng, cải cách đầu tư công và cải cách doanh nghiệp nhà nước, qua đó giúp ổn định vĩ mô, thu hút đầu tư và nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế.

Dự án Hỗ trợ Chương trình Biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh lần thứ nhất trị giá 90 triệu USD và Khoản tài trợ bổ sung của Dự án Cấp nước và Nước thải đô thị trị giá 119 triệu USD sẽ giúp Việt Nam hoàn thiện khuôn khổ thể chế về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; giúp cho các địa phương thụ hưởng (gồm tỉnh Bình Dương và một số đô thị vệ tinh khu vực phía Nam – là khu vực thường xuyên chịu tác động của biến đổi khí hậu) tăng cường đầu tư các công trình cấp, thoát nước nhằm phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đồng bộ và ứng phó hữu hiệu với biến đổi khí hậu, giảm thiểu được những thiệt hại xảy ra, qua đó góp phần nâng cao điều kiện sống và giảm nghèo cho cư dân sinh sống trong khu vực.

Những dự án này sẽ góp phần giúp Việt Nam giải quyết được phần nào những thách thức do biến đổi khí hậu gây nên trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng phức tạp như hiện nay.

ISGMARD


Liên kết
Lượt truy cập
1,053,078 lượt
Đối tác và mạng lưới ISG